ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040129
PERCODE
1030200818
รหัสกระทรวง
200818
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
 • ตำบล: ขนงพระ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.6056975

Longitude

101.4641121

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 53 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 18 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-982519
อีเมล:
pranua_school55@hotmail.com
เว็บไซต์:
www. Khanongpranua.ac.th
แฟกซ์:
044-982520
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4