ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040180
PERCODE
1030200807
รหัสกระทรวง
200807
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 5/6/2505
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 17 บ้านหัวสนาม
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.649361

Longitude

101.480999

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 45 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
449933769
อีเมล:
klongylong
เว็บไซต์:
School-Korat4.go.th/Klongyang.
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4