ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040125
PERCODE
1030200773
รหัสกระทรวง
200773
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 30 พ.ย. 2442
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองตะกู
 • ตำบล: ขนงพระ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.60551484

Longitude

101.5310365

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 24 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
858565405
อีเมล:
tetawat.09@gmail.com
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200773
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4