ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040168
PERCODE
1030200790
รหัสกระทรวง
200790
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16 พฤษภาคม 2536
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 18 บ้านป่ากล้วย
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.50071494

Longitude

101.7564823

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 103 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 65 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
088-3696117
อีเมล:
liverpoolfc_fon@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4