ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040147
PERCODE
1030200778
รหัสกระทรวง
200778
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 13 มกราคม 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองตาแก้ว
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.75376964

Longitude

101.3821065

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 49 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 11 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
081-3890125
อีเมล:
kampoonaja@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4