ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040064
PERCODE
1030200972
รหัสกระทรวง
200972
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 กันยายน 2481
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านหนองสลักได
 • ตำบล: กุดน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.94228448

Longitude

101.7021695

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
089-9486715
อีเมล:
Areep05@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4