ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040112
PERCODE
1030200989
รหัสกระทรวง
200989
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 10 เมษายน 2495
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหนองบัวน้อย
 • ตำบล: หนองบัวน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.00735211

Longitude

101.6988042

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 37 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 17 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430167
อีเมล:
school125@obec.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4