ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040162
PERCODE
1030200747
รหัสกระทรวง
200747
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: ปี 2506
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านหัวป้าง
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.72027239

Longitude

101.2189542

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 84 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 37 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
094-2895799
อีเมล:
bhpkorat4@gmail.com
เว็บไซต์:
http://www.banhuapang.com/
แฟกซ์:
36342650
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4