ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040144
PERCODE
1030200775
รหัสกระทรวง
200775
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 28 เมษายน 2498
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 29 บ้านปางแก
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.672883

Longitude

101.396354

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 45 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 7 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-311566
อีเมล:
ppp30130@gmail.com
เว็บไซต์:
www.pangkaesapa.com
แฟกซ์:
44311566
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4