ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040095
PERCODE
1030200963
รหัสกระทรวง
200963
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านบ้านวังราง
 • ตำบล: วังโรงใหญ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.09632256

Longitude

101.5351725

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 43 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 40 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082558
อีเมล:
wangrang0118@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4