ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040188
PERCODE
1030200812
รหัสกระทรวง
200812
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 มิถุนายน 2507
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.5122335

Longitude

101.440486

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 63 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 30 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
087-9463632
อีเมล:
klongdua_s@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4