ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040118
PERCODE
1030201022
รหัสกระทรวง
201022
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2508
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าขาว
 • ตำบล: หนองหญ้าขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.98026934

Longitude

101.5657921

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 27 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 25 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430196
อีเมล:
thaikan1234@gmail.com
เว็บไซต์:
bannongyakhao.com/
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4