ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040124
PERCODE
1030200771
รหัสกระทรวง
200771
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 18 มิถุนายน 2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านซับสวอง
 • ตำบล: ขนงพระ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.60335333

Longitude

101.4799894

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 46 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 20 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430015
อีเมล:
chatchai_nikom5@hotmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4