ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040191
PERCODE
1030200815
รหัสกระทรวง
200815
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 24 พฤษภาคม 2516
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านกุดคล้า
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30450
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.52591932

Longitude

101.3682996

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 63 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 27 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
083-3665755
อีเมล:
Prangkla10@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4