ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040020
PERCODE
1030201060
รหัสกระทรวง
201060
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 22 สิงหาคม 2522
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.76374898

Longitude

101.7770992

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 45 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430587
อีเมล:
huyphai@korat-ed4.com
เว็บไซต์:
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_admin.php?School_ID=1030201060&Area_CODE=3004
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4