ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040161
PERCODE
1030200746
รหัสกระทรวง
200746
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 พฤษภาคม 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านวังเพิ่ม
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.55861272

Longitude

101.2596551

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 85 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 40 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
093-3262688
อีเมล:
bansokenoi-@hotmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4