ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040163
PERCODE
1030200782
รหัสกระทรวง
200782
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 23 พฤษภาคม 2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 10 บ้านเขาแก้ว
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.53647166

Longitude

101.6878936

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 85 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 60 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0934650969
อีเมล:
ban-kaokaew@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.facebook.com/ban.kaokaew
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4