ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040177
PERCODE
1030200764
รหัสกระทรวง
200764
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 21 พฤษภาคม 2483
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านบ้านนา
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.63930979

Longitude

101.4108037

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 44.6 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12.3 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-365012
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
banna-kr4.com
แฟกซ์:
44365012
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4