ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040177
PERCODE
1030200764
รหัสกระทรวง
200764
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 21 พฤษภาคม 2483
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านบ้านนา
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 14 17 31
65%
1 31/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 13 4 17
35%
1 17/ 1
รวมอนุบาล 27 21 48
15%
2 24/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 11 26
14%
1 26/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 7 26
14%
1 26/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 14 31
17%
1 31/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 21 37
20%
1 37/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 16 35
19%
1 35/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 15 28
15%
1 28/ 1
รวมประถมศึกษา 99 84 183
57%
6 30.5/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 13 28
31%
1 28/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 32
36%
1 32/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 17 30
33%
1 30/ 1
รวมมัธยมศึกษา 44 46 90
28%
3 30/ 1
รวมทั้งหมด 170 151 321
100%
11 29/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4