ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040184
PERCODE
1030200811
รหัสกระทรวง
200811
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15 พฤษภาคม 2483
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 0 บ้านหนองสาหร่าย
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.71700916

Longitude

101.436149

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 38 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 2 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-311330
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
044-311330
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4