ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040156
PERCODE
1030200804
รหัสกระทรวง
200804
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 7 พ.ค. 2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหนองซ่อม
 • ตำบล: โป่งตาลอง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30450
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.47992981

Longitude

101.6244886

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 82 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 60 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
094-5186904
อีเมล:
nongzomschool@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4