ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040032
PERCODE
1030201050
รหัสกระทรวง
201050
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 10 กรกฎาคม 2510
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านทุ่งสะแบง
 • ตำบล: มะเกลือใหม่
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.78712359

Longitude

101.7307806

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 19 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082606
อีเมล:
bantungsabang@gmail.com
เว็บไซต์:
school.korat4.go.th/tungsabang
แฟกซ์:
044-082606
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4