ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040166
PERCODE
1030200786
รหัสกระทรวง
200786
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15 พฤษภาคม 2515
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านหนองขวาง
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.55236944

Longitude

101.5725088

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 36 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
081-7605515
อีเมล:
bannongkhwangwithaya@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4