ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040109
PERCODE
1030200975
รหัสกระทรวง
200975
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2516
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านสุมทุม
 • ตำบล: หนองบัวน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.99349787

Longitude

101.6865504

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 19 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 13 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
095-6591151
อีเมล:
huaisaischool@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4