ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040167
PERCODE
1030200788
รหัสกระทรวง
200788
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 9 บ้านวังกะโล่
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.508144

Longitude

101.698023

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 90 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 54 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430394
อีเมล:
pracharat.pakchong@gmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4