ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040182
PERCODE
1030200809
รหัสกระทรวง
200809
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 พฤษภาคม 2511
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.72795864

Longitude

101.4344442

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 2 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-313057
อีเมล:
bantamanao.school@gmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
044-313057
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4