ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040160
PERCODE
1030200745
รหัสกระทรวง
200745
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 พฤศจิกายน 2504
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 13 บ้านพญาเย็น
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.59145007

Longitude

101.2270537

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 78 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 33 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
086-7126540
อีเมล:
bannonkradon@hotmail.com
เว็บไซต์:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnonkradonschool%3Ffbclid%3DIwAR2ezVe3lDPqgTrdswWmObMyxNuXSUHPIau1-38N5R2036uNcdn9PenvmCo&h=AT0LrlVPNA7LO6obFe1p3ze8zEoZA5NDL6RzpDD4PeZr1AFTr9ufaWfVH3gIHtcRvmGtltU7hohWVlU-gaoi_9vaVUcum
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4