ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040093
PERCODE
1030200967
รหัสกระทรวง
200967
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 มิถุนายน 2480
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยลุง
 • ตำบล: วังโรงใหญ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.02233755

Longitude

101.668207

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 18 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430424
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
www.Thai-schoo.net/huaylungl
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4