ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040119
PERCODE
1030201023
รหัสกระทรวง
201023
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 กรกฎาคม 2520
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 10 บ้านหนองห่าน
 • ตำบล: หนองหญ้าขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.934833

Longitude

101.61664

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 18 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430202
อีเมล:
Nonghan_130@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4