ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040074
PERCODE
1030200984
รหัสกระทรวง
200984
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16/11/2531
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านบ้านผาแดง
 • ตำบล: ดอนเมือง
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.05156123

Longitude

101.4646505

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 46 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 58 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430422
อีเมล:
ramwitaya@thaimail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4