ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040038
PERCODE
1030201061
รหัสกระทรวง
201061
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พ.ค. 2478
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านสูงเนิน
 • ตำบล: สูงเนิน
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.8957799

Longitude

101.8139675

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 2 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-419994
อีเมล:
pracharatshool@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
www.pracharat.com
แฟกซ์:
44419203
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4