ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040170
PERCODE
1030200792
รหัสกระทรวง
200792
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 21/4/2508
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านซับน้อย
 • ตำบล: วังไทร
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.69648277

Longitude

101.5379522

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 20 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0812669581
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200792
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4