ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040008
PERCODE
1030201047
รหัสกระทรวง
201047
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 19/5/2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ
 • ตำบล: นากลาง
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.90971451

Longitude

101.9269902

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 13 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430584
อีเมล:
https://sites.google.com /site/huitksc
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
044-430432
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4