ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040084
PERCODE
1030200995
รหัสกระทรวง
200995
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2517
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 16 บ้านแผ่นดินธรรม
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.845157

Longitude

101.643869

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
982023246
อีเมล:
krunok2006@hotmail.com
เว็บไซต์:
jrn-1.ac.th/
แฟกซ์:
44325661
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4