ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040159
PERCODE
1030200744
รหัสกระทรวง
200744
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 18 กันยายน 2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านซับใต้
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.54298731

Longitude

101.2406394

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 98 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 44 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
44082414
อีเมล:
subtai020@chaiyo.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4