ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040159
PERCODE
1030200744
รหัสกระทรวง
200744
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 18 กันยายน 2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านซับใต้
 • ตำบล: พญาเย็น
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 2 5 7
64%
1 7/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 0 4 4
36%
1 4/ 1
รวมอนุบาล 2 9 11
20%
2 5.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 7 11
24%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6
13%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3
7%
1 3/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9
20%
1 9/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4
9%
1 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12
27%
1 12/ 1
รวมประถมศึกษา 23 22 45
80%
6 7.5/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 25 31 56
100%
8 7/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4