ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040164
PERCODE
1030200784
รหัสกระทรวง
200784
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2527
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านคลองมะค่าหิน
 • ตำบล: วังกะทะ
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.56329822

Longitude

101.6719893

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 80 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 40 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430396
อีเมล:
klongmakahin@sanook.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4