ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040043
PERCODE
1030201069
รหัสกระทรวง
201069
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 กันยายน 2500
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 15 บ้านส้มกบงาม
 • ตำบล: เสมา
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.00595041

Longitude

101.8144757

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 32 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 12 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430590
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
gg.gg//bansomkobngam
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4