ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040076
PERCODE
1030200980
รหัสกระทรวง
200980
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พฤษภาคม 2531
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 14 บ้านบ้านเดิ่นพัฒนา
 • ตำบล: ดอนเมือง
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.98713

Longitude

101.499589

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 45 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
656292892
อีเมล:
nawa@korat-ed4.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4