ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040176
PERCODE
1030200816
รหัสกระทรวง
200816
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 12 กุมภาพันธ์ 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านโป่งกะสัง
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.60778672

Longitude

101.4016459

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 13 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-365547
อีเมล:
pongkasang@gmail.com
เว็บไซต์:
http://school.obec.go.t
แฟกซ์:
44365547
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4