ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040121
PERCODE
1030200749
รหัสกระทรวง
200749
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 26 มิถุนายน 2502
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านปางอโศก
 • ตำบล: กลางดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.65158854

Longitude

101.3055646

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-361905
อีเมล:
batagro_school@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.bgtws.net
แฟกซ์:
044-430251
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4