ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040134
PERCODE
1030200794
รหัสกระทรวง
200794
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2519
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง
 • ตำบล: คลองม่วง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.64964519

Longitude

101.7031851

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 80 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 45 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430107
อีเมล:
chertamamam@gmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4