ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040082
PERCODE
1030201014
รหัสกระทรวง
201014
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 5 ธันวาคม 2507
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านโนนกุ่ม
 • ตำบล: มิตรภาพ
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.86347296

Longitude

101.7132199

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 2 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-411222
อีเมล:
nonkomschool@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.nonkummitapaptee 210.blogspot.com
แฟกซ์:
044-411222
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4