ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040055
PERCODE
1030200961
รหัสกระทรวง
200961
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15/7/2528
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านปางละกอ
 • ตำบล: กฤษณา
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.08413205

Longitude

101.5129052

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 42 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-452675
อีเมล:
panglakhor@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
http://www.facebook.com/panglakhor
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4