ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040028
PERCODE
1030201053
รหัสกระทรวง
201053
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16/5/2480
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านโคกสูง
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.88086

Longitude

101.78039

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 11 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 7 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
082-8737237
อีเมล:
rks - sn @ korat -ed 4.
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4