ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040028
PERCODE
1030201053
รหัสกระทรวง
201053
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16/5/2480
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านโคกสูง
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 1 4 5
63%
1 5/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 2 1 3
38%
1 3/ 1
รวมอนุบาล 3 5 8
30%
2 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2
11%
1 2/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 1
5%
1 1/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4
21%
1 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5
26%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2
11%
1 2/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5
26%
1 5/ 1
รวมประถมศึกษา 14 5 19
70%
6 3.17/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 17 10 27
100%
8 3/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4