ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040106
PERCODE
1030200985
รหัสกระทรวง
200985
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านสง่าพัฒนา
 • ตำบล: หนองน้ำใส
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.95131671

Longitude

101.4625726

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 44 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 50 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430428
อีเมล:
sangapattana@hotmail.co.th
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4