ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040116
PERCODE
1030201019
รหัสกระทรวง
201019
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พ.ค. 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านดงลำไย
 • ตำบล: หนองหญ้าขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.02106228

Longitude

101.5275036

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 41 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 32 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082575
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4