ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040189
PERCODE
1030200813
รหัสกระทรวง
200813
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 15 บ้านคลองเสือ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.57306844

Longitude

101.4393008

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 58 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 26 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082430
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
http:/www.obec.go.th.ba
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4