ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040178
PERCODE
1030200767
รหัสกระทรวง
200767
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 18 พฤษภาคม 2504
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
 • ตำบล: หนองน้ำแดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.64575904

Longitude

101.3551481

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 55 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-328568
อีเมล:
wadwachira@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.school.obec.
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4